Beleid

Pagina tekst

Betaalbaar wonen

Het Gooi en Omstreken wil goede en betaalbare huisvesting bieden aan mensen met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare positie. Betaalbaar wonen is één van de speerpunten in het Beleidsplan 2013-2018.

Het Gooi en Omstreken is er als toegelaten instelling voor om huishoudens te huisvesten die daar moeilijk zelf in kunnen voorzien. Dat zijn in eerste instantie huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag (de zogenaamde primaire doelgroep: huishoudens met een inkomen tot maximaal € 30.050).

Onze opgave is een huurvoorraad van 95% sociaal, waarvan minstens 70% bereikbaar is voor de laagste inkomens, en maximaal 5% vrije sector-woningen ten behoeve van hogere inkomens.

Cijfers over betaalbaarheid