Bedrijfsvoering

Pagina tekst

Het bestuur

Het bestuur van Het Gooi en Omstreken is belast met het besturen van de corporatie en is onder meer verantwoordelijk voor:

  • de realisatie van de doelstellingen;
  • de strategie;
  • de financiering;
  • het beleid;
  • de resultatenontwikkeling;
  • het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie.

Bestuur
Directeur-bestuurder van Het Gooi en Omstreken, de heer Maarten van Gessel (18-11-1958), geeft leiding aan de gehele werkorganisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De heer Van Gessel is vanaf 1 juli 2016 directeur-bestuurder bij Het Gooi en Omstreken. Per die datum volgde hij de heer mr. Jos Flemminks Smid op. De heer Van Gessel heeft voor zijn aantreden geen andere functie bij Het Gooi en Omstreken vervuld. Hij is aangesteld voor onbepaalde tijd met een benoeming van vier jaar als directeur-bestuurder conform de Woningwet. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Het Gooi en Omstreken en de directeur-bestuurder wordt vermeden. Dit belangrijke uitgangspunt is uitgewerkt in de statuten en de integriteitscode. Hierin is ook de handelswijze in geval van belangenverstrengeling vastgelegd. In 2016 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de directeur-bestuurder zoals bedoeld in principe I.3 van de Governancecode Woningcorporaties. De heer Van Gessel heeft twee onbezoldigde nevenfuncties.

 

 

 

 

 

 

M.J.W. (Maarten) van Gessel
directeur-bestuurder

RVT_RVANDEGEEST_2015_350PX
RVT_RVANDEGEEST_2015

De heer R. Janen (1900)

Voorzitter en lid remuneratiecommissie
Expertise: financieel-economisch
Functie: gepensioneerd directeur financiën/financieel controller
Nevenfuncties: bestuurslid/penningmeester Watersportvereniging de Eendracht, bestuurslid Stichting Vrienden van Woonvormen Ongerweges (huisvesting ten behoeve van mensen met een beperking)
Lid sinds: 31-01-2008
Aftredend per: 31-12-2016