page-icon-7

Kerncijfers

Hieronder een indruk van Het Gooi en Omstreken in cijfers.

Algemeen
Totaal huurwoningen  
2012 7.023 
2013 7.094
2014
7.061 
2015 7.059
2016
7.132
Nieuwbouw en aankoop 
2012
67
2013
83
2014 8
2015 46
2016 99
Sloop woongelegenheden 
2012 3
2013 0
2014 38
2015 0
2016 0
Verkoop bezit 
2012 19
2013 12
2014 41
2015 52
2016 26

 

Totaal huurwoningen 

Nieuwbouw en aankoop

Sloop woongelegenheden 

Verkoop bezit 

Volkshuisvestelijke gegevens
Gemiddelde huurprijs per woning 
2012 € 457
2013 € 501
2014 € 526
2015 € 536
2016 € 546
Huur in % van maximaal toegestane huur  
2012 63,8%
2013 66,1%
2014 65,0%
2015 67,8%
2016 67,7%

 

Gemiddelde huurprijs per woning 

Huur in % van maximaal toegestane huur

Bedrijfsvoering
Personele lasten (per VHE)  
2012 € 596
2013 € 581
2014 € 552
2015 € 538
2016 € 554
Overige lasten, incl. Verhuurdersheffing (per VHE) 
2012 € 862
2013 € 930
2014 € 1.400
2015 € 1.471
2016 € 1.508

 

Waarden vastgoed
Bedrijfswaarde per VHE  
2012 € 56.980
2013 € 51.630 
2014 € 54.301
2015 € 59.824
2016 € 52.152
WOZ-waarde per huurwoning 
2012 191.316
2013 € 182.108
2014 € 171.319
2015 € 163.222
2016 € 163.739
Leningpositie per VHE  
2012 € 26.015
2013 € 25.657
2014 € 25.650
2015 € 24.796
2016 € 24.461

 

Bedrijfswaarde per VHE

WOZ-waarde per huurwoning

Leningpositie per VHE