page-icon-1

Introductie


In het jaarverslag legt Het Gooi en Omstreken verantwoording af over de prestaties in 2016. U zult zien dat we op koers liggen met de uitvoering van ons beleidsplan Investeren in groen en betaalbaar wonen (2013-2018).

Het jaarverslag 2016 bestaat uit twee delen: het Volkshuisvestelijk Verslag en de Jaarrekening. U vindt deze twee officiële documenten onder Downloads. Daar vindt u ook een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen.

In dit online jaarverslag leiden wij u graag op toegankelijke wijze door de prestaties en activiteiten van Het Gooi en Omstreken in 2016.

Slider Gewoon Goed Wonen-1
Slider Betaalbaar Wonen-1
Slider Comfortabel wonen-1
Slider-Wonen-in-de-regio-1