page-icon-7

Kerncijfers

Hieronder een indruk van Het Gooi en Omstreken in cijfers.

Algemeen
Totaal huurwoningen  
2011  6.978
2012  7.023 
2013  7.094
2014  7.061 
2015  7.059
Nieuwbouw en aankoop 
2011 36 
2012 67
2013 83
2014 8
2015 46
Sloop woongelegenheden 
2011 133
2012 3
2013 0
2014 38
2015 0
Verkoop bezit 
2011 45
2012 19
2013 12
2014 41
2015 52

 

Totaal huurwoningen

Totaal aantal huurwoningen

Nieuwbouw en aankoop

Nieuwbouw en aankoop

Sloop woongelegenheden

Sloop woongelegenheden

Verkoop bezit

Verkoop bezit

 

 

Volkshuisvestelijke gegevens
Gemiddelde huurprijs per woning 
2011 € 459
2012 € 457
2013 € 501
2014 € 526
2015 € 536
Huur in % van maximaal toegestane huur  
2011 63,5%
2012 63,8%
2013 66,1%
2014 65,0%
2015 67,8%

 

Gemiddelde huurprijs per woning

Gemiddelde huurprijs

Huur in % van maximaal toegestane huur

Maximaal toegestane huur

Bedrijfsvoering
Personele lasten (per VHE)  
2011 € 662
2012 € 596
2013 € 581
2014 € 552
2015 € 538
Overige lasten, incl. Verhuurdersheffing (per VHE) 
2011 € 920
2012 € 862
2013 € 930
2014 € 1.400
2015 € 1.471

 

Personele lasten (per VHE)

Personele lasten

Overige lasten, incl. Verhuurdersheffing (per vhe)

Overige lasten

 

Waarden vastgoed
Bedrijfswaarde per VHE  
2011 € 50.581
2012 € 56.980
2013 € 51.630
2014 € 54.301
2015 € 59.824
WOZ-waarde per huurwoning 
2011 € 196.066
2012 € 191.316
2013 € 182.108
2014 € 171.319
2015 € 163.222
Leningpositie per VHE  
2011 € 26.602
2012 € 26.015
2013 € 25.657
2014 € 25.650
2015 € 24.796

 

Bedrijfswaarde per VHE

Bedrijfswaarde

WOZ-waarde per huurwoning

WOZ

Leningpositie per VHE

Leningpositie