page-icon-7

Kerncijfers

Hieronder een indruk van Het Gooi en Omstreken in cijfers.

Algemeen
Totaal huurwoningen       
 2014 7.061
 2010 7.025
 2011 6.978
 2012 7.023
 2013 7.094
Nieuwbouw en aankoop   
 2014      8
 2010    79
 2011    36
 2012    67
 2013    83
Sloop woongelegenheden
2014    38
2010     0
2011   133
2012      3
2013      0
Verkoop bezit                   
 2014    41
 2010    27
 2011    45
 2012    19
 2013    12

 

Totaal huurwoningen
Totaal aantal huurwoningen

 Nieuwbouw en aankoop
Nieuwbouw en aankoop

Sloop woongelegenheden
Sloop woongelegenheden

Verkoop bezit
Verkoop bezit

Volkshuisvestelijke gegevens
Gemiddelde huurprijs per woning             
  2014 € 526
 2010 € 441
 2011 € 459
 2012 € 475
 2013 € 501
Huur in % van maximaal toegestane huur
  2014 65,0%
 2010 72,8%
 2011 63,5%
 2012 63,8%
 2013 66,1%

 

Gemiddelde huurprijs per woning
Gemiddelde huurprijs

Huur in % van maximaal toegestane huur
maximaal toegestane huur

Bedrijfsvoering
Personele lasten (per VHE)                                     
  2014 €   552
 2010 €   673
 2011 €   662
 2012 €   596
 2013 €   581
Overige lasten, incl. Verhuurdersheffing (per VHE)
  2014 € 1.400
 2010 €   889
 2011 €   920
 2012 €   862
 2013 €   930

 

Personele lasten (per vhe)
Personele lasten per vhe 

Overige lasten, incl. Verhuurdersheffing (per vhe)
Overige lasten

Waarden vastgoed
Bedrijfswaarde per VHE
 2014  € 54.301
 2010  € 48.364
 2011  € 50.581
 2012  € 56.980
 2013  € 51.630
WOZ-waarde per huurwoning
 2014  € 171.319
 2010  € 197.796
 2011  € 196.066
 2012  € 191.316
 2013  € 182.108
Leningpositie per VHE
 2014  € 25.650
 2010  € 26.036
 2011  € 26.602
 2012  € 26.015
 2013  € 26.380

Bedrijfswaarde per VHE


WOZ-waarde per huurwoning
WOZ

Leningpositie per VHE