page-icon-1

Introductie


In het jaarverslag legt Het Gooi en Omstreken verantwoording af over de prestaties in 2014. Hieruit blijkt dat we op koers liggen met de uitvoering van het beleidsplan Investeren in groen en betaalbaar wonen (2013-2018).

Het jaarverslag 2014 bestaat uit twee delen: het Volkshuisvestelijk Verslag en de Jaarrekening. U vindt deze twee officiele documenten onder Downloads. Daar vindt u ook een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen.

In dit online jaarverslag leiden wij u graag op een toegankelijke wijze door de prestaties en activiteiten van Het Gooi en Omstreken in 2014.